Giây in nhiệt

Giây in nhiệt ECG, FC

Giấy in nhiệt dùng cho FC700, FC1400, ECG 
Hãng sx TELE
Nước Malaysia

hotline:
hotline
0913514918
0913514918 TaydoMedFacebook: TaydoMedZalo: 0913514918